Category: blog

Goth har man sett i flere runder opp gjennom historien. Siste runde så langt kom med hoved utbredelse på slutten av 1980 tallet og de neste 15-20 årene i Norge. Les mer