IT eller IKT som det også kalles i dag, er en stor del av ungdommers hverdag og skoler og bedrifter tar det aktivt i bruk. I skolen er også IT en av de grunnleggende ferdighetene som man må kunne – dette viser hvor viktig IT har blitt.

Eksempel på IT-verktøy er mobiltelefon, datamaskin og nettbrett. Det fins nesten ingen grenser for utvikling av IT-verktøy, og markedet er stort når det gjelder ulike modeller og måter å kommunisere på. Det er ingen tvil om at ungdommer vil bruke dette også i fremtiden.

IT-verktøy gjør hverdagen enklere og bidrar til effektivitet og bedre måter å utføre oppgaver på. Programmene på disse enhetene er beregnet på kommunikasjon og man finner også spill og underholdning. Selskaper utvikler denne teknologien videre med nye og morsomme funksjoner med for eksempel kamera.

Man ser store penger i denne industrien og man kan si at markedet er delt når det gjelder å utvikle teknologi som kommuniserer og er til hjelp i hverdagen, og teknologi som er til for underholdning – man ser at elementet av underholdning har lett for å dominere.

Dagens IT-hverdag

I dag er sosiale medier en stor del av IT-hverdagen, og man finner programmer som Facebook, Instagram og Twitter. Det blir etterhvert vanskelig å se en grense mellom jobb og privat når sosiale medier brukes i så mange sammenhenger. Næringsliv og offentlig sektor ser fordeler av å bruke IT-verktøy, men det er dyrt og mange trenger opplæring.

Dagens IT-hverdag

Dagens IT-hverdag

I skolesammenheng har man begynt å ta i bruk nettbrett i undervisningen og elevene får restriksjoner på mobilbruk. Det er lettere for ungdommer å ta i bruk IT fordi de er oppvokst med det, og de lærer raskere. I skolen blir det ofte snakk om status blant ungdommer om å ha det kuleste innen IT, og det er lett å falle utenfor.

Eksempel på IT-verktøy

Ungdommer kommuniserer på en effektiv måte og i dag finner vi eksempel på løsninger som Skype, sky og Kahoot. Skype gjør det mulig å kommunisere via video med personer som befinner seg på et annet sted. Sky-løsninger lagrer informasjon via nett slik at du har tilgang til det fra flere steder. Kahoot er en måte å formidle kunnskap gjennom spill, gjerne brukt i undervisningssammenheng.

For eksempel når det gjelder et fag som musikk, så utvikles det digitale programmer for å komponere og lagre musikk – dette er populært. Man ser også at ungdommer er opptatt å få oppmerksomhet, og legger gjerne ut videoer på Youtube, der de enten spiller musikk eller viser sitt talent.

Man ser at mobiltelefonen gjennomgår en stor utvikling, fra å være et verktøy til telefonsamtaler og meldinger, til å bli et multimediaverktøy for video, kamera og internett. Ungdommer spiller spill via nett og kommuniserer med folk over hele verden via chattefunksjoner.

Ungdommer etablerer nettverk gjennom teknologi og finner også måter å tjene penger på via IT. Mange oppretter sitt eget selskap gjennom IT, ved å tilby teknologiske løsninger om gjør det enklere for forbrukerne – eksempel på dette kan være blogger, treningsapper og musikkvideoer.

Next Post
Neste

© 2020 Dark Realm