Mobiltelefonen har hatt et lengre liv enn de fleste av oss er klar over. Allerede i 1950 var det land i verden som tok i bruk landmobile tjenester. Og det har skjedd MYE i årene bare frem til 2000. Dette er en artikkel som er hentet og nesten kopiert fra Telemuseet.no

1950: Flere land begynner med landmobile tjenester.

1960: Mange firmaer skaffer seg lukkede nett. Der en hadde en basestasjon på kontoret, og ”telefoner” i firmaets biler. En kunne ringe fra bil til bil og fra bil til kontoret.

1966: Samarbeid mellom Simonsen fabrikken og Forsvarets Forskningsinstitutt om utviklingen av ”Radiotelefon”.

– Telegrafstyret legger opp til bilradiotjeneste der en kunne ringe fra vanlig telefon til telefon i bil.  Det ble satt opp basestasjoner på Tryvasshøgda,  Jonsknuten, Nordhue, Ullanhaug, Gråkallen og Stetin. Svakheten med systemet var at alle hørte alle.

1969: Bilradiotjenesten bytter navn til Mobiltelefon. Utstyret kan brukes i biler, fly, båter og forskjellige former for bærbart utstyr.

– Møte i Kabelvåg 24-27/6 med deltagere fra Island, Danmark, Finland, Sverige og Norge. Forslag om at Norden skulle samarbeide om mobiltelefon NMT (Nordisk Mobil Telefon)

1975: Nordisk Telefonkonferanse godkjenner NMT som teknisk standard.

1976: Prøvesystem etablert i Stockholm.

1977: Norge har 110 basestasjoner og 10.244 mobiltelefoner. Nesten all bruk er yrkesmessig. Mest innen transport, helsevesen og politi.

1981: Norge har 30 000 mobiltelefon abonnenter. Dette er 1. plass i verden.

– Landets første automatiske mobiltelefonsentral settes i drift i Oslo 1981. Dette er verdens største mobiltelefonsentral.

– NMT dekker den østlige delen av landet mellom Dovre og Kragerø. Da hadde Sverige startet i oktober, og Saudi Arabia var pussig nok først ute med NTM  i august.

– Siemensfabrikken utviklet det første apparatet for automatisk mobiltelefon.

– Norske Simonsen kom med ett rent norsk produkt, vekt 7 kg.

1982: Bergen setter sin automatiske mobiltelefonsentral i drift 16/8

1983: Det avvikles 15 000 000 mobiltelefonsamtaler i Norge 35% av dem er innenfor en radius på 25 km fra slottet i Oslo.

1984: Trondheim setter sin automatiske mobiltelefonsentral i drift 27/9. Den dekker Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Ved hjelp av ett nett med basestasjoner dekket den også Nordland, Troms og Finnmark.

– Personsøkertjenesten settes i drift 19/12 1984

– Alle større tettsteder fra Mandal til Vardø var dekket av personsøkertjenesten.

1985: Nederland åpner NMT.

Planer om digitalt mobiltelefonsystem. Det benevnes GSM (Group Speciale Mobile. I dag Global System for Mobile Communications)

Des: NMT blir heretter benevnt som NMT 450, dette for å skille den fra NMT 900 som nå er under planlegging.

1986: NMT 900 åpnes i desember (900 står for 900 mhz)

1987: Norge ligger på 3 plass i verden med 81 000 mobiltelefoner. USA har 450 000 og Sverige 100 000.

1988: 23/2 Bodø mobiltelefonsentral åpnes, dekker Nordland, Troms og Finnmark.

– Norge har verdens største mobiltelefontetthet 33 pr. 1000 innbyggere, Sverige og Island ligger på andreplass med 24.

1/9 1990. All bruk av manuell mobiltelefon går ut.

1991: NMT er Europas mest utbredte mobiltelefonsystem. Det finnes nå i Belgia, Nederland, Luxemburg, Tyrkia, Østerrike, Spania og Frankrike utenom Norden.

– NetCom etablerer seg på GSM nettet som en konkurrent til Telemobil.

1992: GSM åpnes i Sverige

1993: 1/5 1993 GSM starter vanlig drift.

– Mobilsvar kommer i gang

1994: Den tyske avisen Die Zait betegner OL på Lillehammer som mobiltelefonens OL.

Det skulle vært 25 000 av dem i bruk under OL

– 52 000 000 mobiltelefoner på verdensbasis.

1996: Finland går forbi Norge i antall mobiltelefoner i forhold til folketallet.

1997: Sagt om mobiltelefoner: Flere gutter enn jenter har mobil. Jentene prater mer enn guttene. Guttene synes mobil er rimelig, jentene synes den er dyr.

1998: 20 % av norske ungdommer mellom 13 – 20 år har mobil 2,95 av 13 åringene, 44,4 % av 20 åringene.

I Tyskland har bare 13 % av hele befolkningen mobiltelefon.

© 2020 Dark Realm