Det at idrett i all tid har vært noen som ungdom har deltatt i, er noe som tør være kjent for de fleste. Men det har vært en del svingninger opp gjennom årene, om man ser på statistikken. Denne tar først og fremst for seg den organiserte delen av idretten, og fanger ikke opp de som tar seg treningsturer på egenhånd. Det finnes nok statistikk på den uorganiserte delen av idretten også, men datafangsten er så klart mer utfordrende og usikker i forhold til de som er med i idrettslag og treningsstudioer også videre. Selv har jeg i liten grad deltatt i organisert idrett, det være seg som ungdom eller voksen. Men aktiv var jeg i aller høyeste grad, og spesielt innen løping og sykling. Det at ungdommen er blitt mer passive og stillesittende, stemmer ikke med målinger og statistikker. Men den organiserte delen av det hele, har nok blitt sterkere enn det man så tidligere.

Forskning på status og posisjon ved deltakelse i idrett

Norges idrettshøgskole og NOVA jobber med å kartlegge, hvilken status og posisjon idretten faktisk har blant dagens unge. Dette er et langsiktig samarbeid, som skal resultere i økt kunnskap når det kommer til idrettsdeltakelse blant ungdom. De som er med og støtter prosjektet er; Storbyuniversitetet, Norges idrettshøgskole og Kulturdepartementet.Det er et faktum at idretten fortsatt betyr mye for ungdommen, og man ser en økning i de som velger organisert idrett. Men pussig nok, er det også mange som velger å slutte i løpet av tenårene, og velger andre treningsmetoder. Årsaken til dette, fremgår ikke av undersøkelsen.

Bedre trivsel i hjemmet og på skolen

Det viser seg at ungdommer som er fysisk aktive, trives bedre i hjemmet og på skolen. Men det sies ikke noe om karakternivå, men trivsel påvirker jo ofte karakterer. Det viser seg også at ungdom med minoritetsbakgrunn, deltar like mye som etniske norske ungdommer. Unntaket er jenter som ikke er etnisk norske, her ser man svært lav deltakelse. Sosiale lag betyr mye for deltakelsen i idrett, de som kommer fra høyere sosiale lag – er langt mer aktive enn andre ungdommer. Disse ulikhetene, kan man observere allerede i ung alder i barneidretten.

Bedre trivsel i hjemmet og på skolen

Bedre trivsel i hjemmet og på skolen

Idretten er størst

Det at ungdommen sitter hjemme og spiller dataspill, stemmer nok ikke. Det viser seg at ingen andre fritidsaktiviteter slår idretten. Når vi ser på ungdommens deltakelse i alle former for idrett. Godt over 90 prosent av barn og unge, har i løpet av oppveksten deltatt i organisert idrett. Cirka 50 prosent av ungdomsskoleelever, trener sammen med et idrettslag en eller flere ganger per uke. Nesten 40 prosent av ungdommene, trener minimum tre ganger ukentlig.

Status i vennegjengen

Det er ikke noen tvil om at det å være aktiv innen idrett, er noe som øker statusen for ungdom. Dette har ikke noe med alder å gjøre, for man ser det samme både hos barn og ungdom, og det er spesielt de med gode ferdigheter som får høyere status i vennegjengen og på skolen. Vi skal ikke helt slippe taket i dette temaet, men for denne gang får vi ikke plass til mere.

© 2020 Dark Realm