Jeg har i andre sammenhenger skrevet en del om forskjellige kulturer, og prøvd å sette ord på hva som skjer med tanke på livsstil, klær/mote, og hvilke særegenheter som er å finne. Når det kommer til ungdomskultur, er min påstand at denne hele tiden er i endring. Det finnes mange kulturer som endres, men jeg tror nok kultur rundt barn og unge – er den som endres raskest av alle sammen. Årsaken til dette kan nok være mange, men når det kommer til ungdom så er jo de mest utsatt for endringer i motebildet og nye trender – som ofte kommer til uttrykk som en del av kulturen deres. Jeg har også skrevet litt om hippiekulturen, som på mange måter var 1960-tallets ungdomskultur, i alle fall for en stor del av ungdommen – men den var nok mer politisk motivert enn dagens ungdomskultur. Så vidt meg bekjent, blir aldri politikk en del av ungdomskulturen anno 2019. Man kan kanskje si at det en periode var slik, og jeg tenker da på det som skjedde på Utøya. Det skjedde noe med hele landet vårt, og ikke minst med ungdommen.

Subkultur

Ungdomskulturene sorterer inn under subkultur, som ofte har sine egne interesser, stilarter og oppførsel. Det mest vanlige ifølge forskere på dette området, er at ungdommen viser sin tilhørighet ved symbolske og direkte uttrykk, slik som frisyrer, sko og klær – hvor alle sammen ofte er i tråd med den gjeldende mote.

Det finnes ikke kun én stil som preger ungdomskulturen, dette fordi den påvirkes av så mye. Dette er en stor forskjell fra det man så på 1960-1970-tallet, da den var langt mer ensartet. Men forskjeller har det nok alltid vært, slik som forskjellen fra by og bygd – og interesser ikke minst. Man finner en annen ungdomskultur i idrettsmiljø for ungdom, enn det man finner hos dem som for eksempel liker spesielle sjangere av musikk.

Mange forhold som påvirker

Mange forhold som påvirker

Mange forhold

Da vil man også få inn en egen kultur som går på sport og musikk, blandet inn med former for ungdomskultur. Som vi forstår er det slett ikke lett å beskrive og definere de ulike former for kulturer, enten om det er snakk om det ene eller det andre. Det som er viktig for ungdommen, er at de kan bygge en identitet som ikke er påvirket eller styrt av skole, familie, hjem eller arbeid.

Samlingsplasser

De fleste ungdomskulturer er opptatt av å ha en eller flere samlingsplasser, dette kan være alt fra private steder til klubbhus, ungdomsklubber, idrettshaller, parker, utesteder også videre. Det er forsket en hel del på dette fenomenet med ungdomskulturer, og vi vet alle at det skjer både gode og i noen tilfeller mindre gode forhold i slike miljøer. Etnisitet, kjønn og samfunnsklasse, kan også i mange tilfeller være viktige faktorer i de forskjellige ungdomskulturene.En måte å definere disse kulturene på, er at de svært ofte er å betrakte som et system og en livsstil. Som igjen har blitt etablert av uformelle grupper, i motsetning til de formelle gruppene/situasjonene som skole eksempelvis er. Det kan skrives mye om dette tema, og det finnes som sagt en masse god forskning på området. Men jeg tror dette er nok for denne omgang, men det er ikke umulig at det vil komme mer om dette tema litt senere.

© 2021 Dark Realm